Termíny státních zkoušek a obhajob srpen – září 2017

Státní zkouška z Podnikání a práva PP3_1
5. 9. 13:00 hod. 471 NB

Státní bakalářská zkouška z Podnikání a práva
24. 8.  9:30 hod. 469 NB

Státní zkouška z vedlejší specializace 2PR

 11. 9. 9:00 hod. 471 NB

Obhajoby kvalifikačních prací

24. 8.  9:30 hod. 470 NB

NA SRPNOVÉ TERMÍNY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT UŽ NYNÍ V InSIS.

ZÁŘIJOVÉ TERMÍNY BUDOU VYPSANÉ V InSIS 1. 9. 2017.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague